­

Oznamy

512, 2018

POZVÁNKA – na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Doline

Starostka obce Veľká Dolina

Vo Veľkej Doline, 05.12.2018

P o z v á n k a

V zmysle […]

0
Prvá písomná zmienka
0
Rozloha obce v ha
0
Počet obyvateľov: